រនាថឯក

        រនាថឯក គឺជាឧបករណ៍តន្រ្តីរបស់ខ្មែរ ដែរត្រូវបានបន្សល់ទុកតាំងពីយូលង់ណាមកហើយ ។ ឧបករណ៍នេះ ត្រូវបានរចនាឡើងដោយនៅក្នុងទំរង់ រាងកោង វែងលាតត្រដាង ចងភ្ជាប់ទៅនឹង បន្ទះគ្រាប់សម្លេងឈើ ចំនួន២១បន្ទះ តចងទៅនឹងទួរនាថទាំងសងខាង ។ គ្រាប់សម្លេងទាំង២១បន្ទះនោះ ត្រូវបានកាត់ទៅជាបំណែកទទឹងស្មើរៗគ្នា ។​ រីឯប្រវែង និងកម្រាស់ខុសពីគ្នា ដើម្បីបង្កើតនូវជាសម្លេងដ៏ពិរស់រណ្ដំអារម្ភណ៍ ។

         ចំណុចខុសគ្នារវាងរនាថឯក កាលពីសម័យមុននឹងបច្ចុប្បន្នកាល គឺស្ថិតនៅលើចំណុចនៃការចនា ។ ពីដើមឡើយ ប្រអប់សំឡេងនៃឧបករណ៍ប្រភេតនេះ គឺត្រូវបានរចនាឡើង យ៉ាងសមសួន ថ្លៃថ្នូរ ជាមួយនឹងចម្លាក់ក្បាច់យ៉ាងស្រស់ឆោម ។

        រនាថឯកនេះ គឺជាឧបករណ៍តន្រ្តីមួយ ក្នុងចំណោមឧបករណ៍តន្រ្តីរបស់ខ្មែរជាច្រើន ដែលត្រូវបានតន្ត្រីករខ្មែរយើង តែងតែយកមកប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់នៅក្នុងការសម្ដែងលេងភ្លេងពិនពាត ។ រនាថឯក គឺជាឧបករណ៍តន្រ្តីដែរមានសម្លេងស្ដើងស្រួយមួយប្រភេត ដែរជារៀយៗតែងតែត្រូវបានយកមកដាក់នៅខាងស្តាំ បន្តាប់ពី រនាតធុង ។

ឯកសារយោង​ : “អ្វីទៅជារនាតឯក?” http://lotus-radio.com/2018-what-is-rorneat-ek/

រចនាដោយ ឆុម ឆាយាឆាយ; ថ្ងៃ អង្ការ៍ ទី២២ ឆ្នព្វស័ក ព.ស.២៥៦៣ គ.ស. ២០១៩ ម់ោង ៧:០០ រសៀល

 

 

Avengers…. Assemble!

Have you ever thought of a way to have fun in class while also learning at the same time? Well turning your friends into the Avengers, bringing the black and white photo back into color, or making your own desktop wallpaper are just some of the infinite choices that you can do to fill up your free time. Here’s are just a few examples of the works that have described above and manage to gets it done this month.

However, with great knowledge about graphic designing and editing, you can literally turn any picture into your imaginary world within just a few clicks. Moreover, you’ll get to enjoy your time working alone in the AC listening to music and don’t have care much about your surrounding world, if you are interested in those sort of thing. So what are you waiting for? Get your Photoshop up and rock it on.

 

TECHNOLOGY/MULTIMEDIA

        Discovering the world of technology is my routine since I was 5.  This is why Technology/Multimedia class was one of my favorite class in the whole entire day. For this first round of the school years, we had to involve into the Digital and Technology Literacy, Introduction to Multimedia, and getting to know difference adobes program such as Illustrator, InDesign, Photoshop, Lightroom, and also get an Introduction to Programming. However among all of these lessons which I have learned so far, I one lesson which I really love the most is getting to know adobes program.  Actually, about a year ago I had already learned to use all of this program and become really familiar with it already, and once my facilitator putting us homework that’s related to graphic design, I was having a really fun and fluency time doing it.

Here’s are some of my graphic design, poster, and digitals artworks.